Realizacja kontraktu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach”.

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała układ przenośników spiralnych bezwałowych PSP U260 do transportu osadu odwodnionego na suszarnię osadu.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI