Realizacja kontraktu: „Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Dnia 09.10.2014r. zawarta została umowa pomiędzy PWP Katowice a PWiK w Jarosławiu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Wartość kontraktu wynosi 516.600,00 PLN Brutto.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI