Realizacja kontraktu: „Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)”

W dniu 13.06.2014r. spółka PWP Katowice zawarła umowę z Zamawiającym: PGKiM Sandomierzu Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza” – remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)”.

Wartość kontraktu wynosi 2.050.521,77 PLN Brutto.