Rozruch sitopiaskownika na Oczyszczalni ścieków w Wierszynie

Zakończył się rozruch sitopiaskownika dostarczonego w ramach kontraktu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno”.

Sitopiaskownik Combi wyposażony jest w:

  • sito bębnowe obrotowe o prześwicie 2mm czyszczone hydraulicznie,
  • system napowietrzania,
  • odtłuszczacz automatyczny,
  • zblokowaną płuczkę piasku,
  • ogrzewanie i izolację termiczną.

16