Zakończenie inwestycji pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice”

W środę 29 października 2014 roku, otwarta została rozbudowana i zmodernizowana przez PWP Katowice Sp. z o.o. oczyszczalnia ścieków w Biertowicach.

Wartość inwestycji wyniosła 13.405.778 PLN, a po jej zakończeniu przepustowość oczyszczalni wzrosła do 2510 m3/d.