Zakończenie inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)

W ramach kontraktu Firma PWP Katowice Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji wykonała kompleksową modernizację:

1.Węzeł odwadniania osadu, w skład którego wchodziły urządzenia:

  • Wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu o przepustowości Q = 15-20 m3/h,
  • Stacja polielektrolitu trzykomorowa K-3 (na proszek i emulsję),
  • Pompy do osadu oraz polielektrolitu.

2. Węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków, w skład którego wchodziły urządzenia:

  • Krata taśmowo-hakowa KTH o prześwicie 3 mm i przepustowości Q = 1080 m3/h,
  • Prasopłuczka skratek typ PS250,
  • Przenośniki osadu.

3. Węzeł reaktorów biologicznych,

4. Pompownia ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem buforowym,

5. Pompownia ścieków surowych,

6. Sieci zewnętrzne międzyobiektowe,

7. Układ elektryki i AKPiA.

Wartość kontraktu wyniosła 2.050.521,77 PLN Brutto.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI