Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska

PWP Katowice Sp. z o.o. działając jako Podwykonawca dla Konsorcjum Firm Budimex S.A. – Cadagua S.A. II S.C. w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska” dokonała dostawy i montażu urządzeń i instalacji:

system przenośników do transportu osadu oraz linia higienizacji osadu

 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 poziome, ukośne – łącznie ponad 80 metrów,
 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu O300 pionowe – łącznie ponad 9 metrów,
 • silos wapna V=21m3,
 • mieszarka osadu z wapnem typu MOW 10-2,
 • przenośniki wapna PSP typu O100.

układ zagęszczania osadu

 • trzykomorowa stacja polielektrolitu K-3,
 • rurociągi osadu, polielektrolitu, wody technologicznej, dezintegracji,
 • pompy osadu i polielektrolitu,
 • maceratory osadu surowego,
 • przepływomierze elektromagnetyczne,
 • montaż zagęszczarek osadu,
 • szafy zasilająco-sterownicze dla układu zagęszczania osadu.

układ odwadniania osadu

 • trzykomorowa stacja polielektrolitu K-3,
 • rurociągi osadu, polielektrolitu, wody technologicznej,
 • pompy osadu i polielektrolitu,
 • przepływomierze elektromagnetyczne, czujnik mętności,
 • montaż wirówek dekantacyjnych,
 • szafy zasilająco-sterownicze dla układu odwadniania osadu.

elementy i konstrukcje ze stali nierdzewnej

Wartość kontraktu wyniosła 2 102 535,00 zł netto.
Odbiór końcowy prac nastąpił w marcu 2015 r.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI