Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów

Dnia 09.06.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z realizacją kontraktu: „Budowa solarnej suszarni osadów dla oczyszczalni ścieków w m. Rojów, gm. Ostrzeszów”. w ramach którego Firma PWP Katowice Sp.z o.o. dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia:

  • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 Podwójne, przeznaczone do transportu osadu,
  • przenośnik spiralny bezwałowy PSP typu U355, przeznaczony do transportu osadu,
  • szafa sterownicza dla urządzeń.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI